Bảng giá tên miền
Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ
(450.000 VNĐ)
480.000 VNĐ
(600.000 VNĐ)
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 350.000 VNĐ
(450.000 VNĐ)
350.000 VNĐ
(480.000 VNĐ)
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .pro.vn
.int.vn/ ac.vn/ info.vn/ health.vn

Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ
(450.000 VNĐ)
200.000 VNĐ
(480.000 VNĐ)
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .biz .us           280.000 VNĐ
.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in           294.000 VNĐ
.org .info           290.000 VNĐ
.us           339.000 VNĐ
.cc           775.000 VNĐ
.ws           700.000 VNĐ
.tv           770.000 VNĐ
.mobi           475.000 VNĐ
.eu
(không được phép transfer)
          290.000 VNĐ
.asia           420.000 VNĐ
.me           650.000 VNĐ
.tel           360.000 VNĐ
.co           820.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co           480.000 VNĐ
.in           500.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk           390.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw           840.000 VNĐ
.tw           980.000 VNĐ
.name           290.000 VNĐ
.jp 2.500.000 VNĐ

 

 

 


 

Hỗ trợ trực tuyến
Fanpage Việt Song Phát